BRZO

 .
BRZO is een bedrijf

 

 

 

BRZO is een benaming voor de 400 Nederlandse bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde.

 

Aanleiding:
Waarborgen van de veiligheid.

 

Uitdaging:
Het kennisniveau van de medewerkers verhogen.

 

Oplossing:
Een mobiele applicatie met een opleidingsfunctie.

 

Wist je dat?
- Er meerdere manieren zijn om kennis op peil te houden?
- Je met de opleidingsmodule iedere dag je kennis kunt trainen?
- Je persoonlijke voortgang in de applicatie inzichtelijk is?

Stuur mij de brochure!
Socialize met 2gather