Zilveren Kruis

Project Info

Zilveren Kruis Case Study

Klant:

Zilveren Kruis is met ruim 3,3 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland.

Probleem:

Jaarlijks sluit Zilveren Kruis een enorme hoeveelheid samenwerkingscontracten af met zorgverleners. In het verleden was dit zorginkoop proces een enorme papierwinkel waarbij Zilveren Kruis voor iedere zorgverlener/ zorgpartner een individueel contract opstelde. Deze contracten moesten verstuurd worden aan de zorgaanbieder, ingevuld worden en geretourneerd worden waarna Zilveren Kruis alle gegevens in de verschillende systemen moest vastleggen. Zilveren Kruis was dan ook op zoek naar een oplossing om dit proces te digitaliseren en om een forse efficiencyslag te maken.

Oplossing:

2gather heeft een online portaal voor Zilveren Kruis gebouwd waarmee het mogelijk is om de complete contractering van zorgverleners op digitale wijze te verzorgen. Iedere zorgverlener wordt persoonlijk uitgenodigd om in te loggen op zijn eigen, unieke account. Bij interesse vult de zorgverlener een vragenlijst in, waarin alle noodzakelijke en essentiële zaken voor het afsluiten van het juiste contract aan de orde komen. Denk aan de omvang van de praktijk, kwaliteits- en serviceaspecten, extra specialisaties enzovoort. Op basis van de antwoorden krijgt de betreffende zorgverlener direct automatisch een aanbieding op maat gepresenteerd, met onder meer tariefstelling en voorbeeldcontract. Accordering en het retourneren van het contract gebeurt digitaal. Alles hierboven omschreven processen levert Zilveren Kruis een enorme efficiencyslag op.

Het portaal kent ook vele aanvullende functionaliteiten zoals een managentsysteem, nieuwsbrieffunctionaliteit, forum, vragenlijsttool en een overzichtelijk documentatiesysteem.

Het portaal is niet een op zichzelfstaande functionaliteit maar levert dagelijks informatie uit met het CMS en declaratiesysteem waardoor een compleet up to date systeem van rondgangen ontstaat.

Oplossing in cijfers:

23.000 10 9
Geldige contracten afgesloten Zorgsoorten Jaar in samenwerking
x
Download NU de MIE18 app! Nee, bedankt!