Fintage House

Project Info

Fintage House Case Study

Client:

Fintage House is een grote speler in de entertainmentindustrie en gespecialiseerd in het wereldwijd managen van rechten en royalties op het gebied van onder meer film, tv en muziek. Zij heeft kantoren in Nederland en Hongarije en ze werken met consultants vanuit tientallen landen.

Challenge:

Processen op het gebied van onder meer informatie en financiën kunnen efficiënter plaatsvinden. Fintage House was op zoek naar de knelpunten in haar processen om deze te kunnen oplossen en daadwerkelijk forse efficiencyslagen te kunnen maken.

Solution:

2gather verzorgt een belangrijk deel van de begeleiding van het in kaart brengen van knelpunten in de processen van Fintage House. Wij hebben onder meer Brown Paper Sessies met het management en medewerkers georganiseerd. Knelpunten die boven tafel kwamen, zijn geformuleerd en ondergebracht in het speciaal hiervoor opgezette programma SHIFT: Shaping our House to Innovate our Future Together. Binnen het programma wordt gezocht naar verbeterstappen en oplossingen voor de knelpunten, 2gather is trekker op het gebied van ICT, Informatie en financiën. Met de geboden oplossingen is is de hoeveelheid handwerk flink afgenomen en is Fintage House begonnen om alle in het bedrijf aanwezige data om te zetten naar waardevolle, in de dagelijkse praktijk te benutten informatie.

Solution in Numbers:

 4 samenwerking in jaren                

x
Download NU de MIE18 app! Nee, bedankt!